Obrada metala

Atmosfere sa kontrolisanom količinom ugljenika - SolMix®

SOLMIX® predstavlja naziv brenda za tehnologiju patentiranu od strane kompanije SOL za proizvodnju mješavina gasova koje sadrže inertne elemente (azot), redukujuće elemente (vodonik) i ne-dekarbonizujuće (ugljen dioksid) direktno u proizvodnim postrojenjima korisnika. Osnovna primjena ove tehnologije je termička obrada metala, naročito u procesima karbonizacije, karbonitriranja i kaljenja. SOLMIX® tehnologija omogućuje korisnicima mogućnost kontrole nad svojom obradom biranjem sadržaja ugljenika: sistem je fleksibilan i može automatski kontrolisati sve promjenljive koje utiču na proces, kao što je odnos između reaktanata, temperatura i radni pritisak, sistem katalizacije i povezane hemijske reakcije.

Zahvaljujući zavidnoj fleksibilnosti u pogledu proizvodnog kapaciteta u vezi sa neposrednim potrebama peći za obradu i preciznom i certifikovanom kontrolom kvaliteta proizvedene smješe, SOLMIX predstavlja tehnologiju koja omogućava smanjenje troškova, potrošnje metana i energije i nizak uticaj na životnu sredinu.

Glavne prednosti SOLMIX® tehnologije su:

  • Kontrola i upravljanje sadržajem (potencijalom) ugljenika u dobijenoj smješi koji se može izmijeniti pomoću posebne obrade, smanjujući potrebe za korektivnim akcijama na peći za obradu koje bi korisnik morao obaviti, uz dodavanje obogaćujućeg metana ili vazduha.

  • Kontrola i upravljanje promenljivama koje regulišu proces, uključujući temperaturu, pritisak reakcije i sastav reaktivne smješe, manje održavanje i bolje performanse kako postrojenje bude starilo.

  • Velika fleksibilnost u proizvodnji smješe koja omogućava proizvodnju samo one količine gasa koja je efektivno potrebna za peći.

  • Precizna i neprekidna kontrola sastava krajnje smješe kroz analizu količine ugljen-monoksida (CO) i rezidualne količine ugljen-dioksida (CO2) i metana (CH4) uz automatsku regulaciju parametara reakcije.

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas