Hrana i piće

Zamrzavanje - CryoSOL

CryoSOL je posebna linija tehnologija, proizvoda i usluga razvijenih od strane kompanije SOL, koja može ponuditi sve odgovore na zahtjeve proizvođača u prehrambenom sektoru u vezi sa kriogenim primjenama na niskim temperaturama, a posebno za hlađenje i zamrzavanje.

Kvarljivi prehrambeni proizvodi su se uvijek konzervisali primjenom niskih temperatura: inhibiranje mikrobiološke aktivnosti na temperaturama ispod nula stepeni celzijusa je i danas veoma široko rasprostranjena tehnologija. Zamrzavanje ili kriogeno hlađenje hrane koristi azot ili ugljen-dioksid u tečnom stanju, iskorišćavanjem hladnoće kriogenih tečnih gasova na veoma niskim temperaturama. Razmjena toplote sa namirnicom koja se zamrzava se obavlja direktnim kontaktom sa korišćenim gasom, koji se, kada prenese svoju hladnoću na namirnicu, oslobađa u atmosferu pošto je prirodan sastojak vazduha.

Zamrzavanje kriogenim gasovima je jedna od najboljih metoda za zamrzavanje namirnica, ujedno i zbog brzine zamrzavanja, i zbog veoma kratkog radnog vremena, kao i zbog manjih investicija za njihovu upotrebu. Visoka koncentracija jedinica hladnoće po jedinici gasa, na -196°C za tečni azot i -78°C za tečni ugljen-dioksid, omogućuje ekstremno brzo hlađenje (za svega nekoliko minuta) većine prehrambenih proizvoda; ovo u velikoj mjeri omogućuje zadržavanje ukusa namirnice neizmjenjenim u odnosu na ostale metode hlađenja kao što je zamrzavanja konvencionalnim sistemima.

Ovo veoma brzo zamrzavanje takođe omogućava pretvaranje sadržaja vode u namirnici u mikro-kristale, ograničavajući gubitak težine u odnosu na tradicionalne sisteme zamrzavanja vazduhom i garantuje bolji kvalitet proizvoda nakon otkravljivanja namirnica.

CryoSOL tuneli za zamrzavanje koriste patent kompanije SOL koji optimizuje potrošnju gasa i električne energije, omogućavajući efektivne uštede (reda desetina procentnih poena) u poređenju sa sličnim sistemima za zamrzavanje sa kriogenim gasovima.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas