Hrana i piće

Sopstvena proizvodnja azota - NitroSOL namirnice

Iskustvo kompanije SOL u vezi sa tehnologijama proizvodnje i primjene azota, omogućavaju joj da ponudi korisnicima rješenja za optimalnu i ekonomičnu isporuku gasa za njihove proizvodne procese, što obuhvata dostupnost gasa u kompresovanom ili tečnom stanju ili kroz proizvodne sisteme instalirane direktno u prostorijama korisnika.

Pouzdanost postrojenja kompanije SOL za sopstvenu proizvodnju je zasnovana na upotrebi komponenti visokog kvaliteta i dugog vijeka trajanja, na velikom znanju o proizvodnji i primjenama koje je nadograđivano tokom 30 godina iskustva u rukovanju ovakvim postrojenjima.

Naročito u prehrambenom sektoru, gdje su standardi i sertifikati kvaliteta proizvedenog gasa od suštinske važnosti za garantovanje kvaliteta namirnica, kompanija SOL nudi sisteme sopstvene proizvodnje projektovane, izrađene i certifikovane za dati sektor, uz neprekidnu kontrolu kvaliteta proizvodnje i definicije proizvodnih serija gasova, u skladu sa EU regulativom.

Postrojenja iz NitroSOL prehrambene serije koriste kriogene, PSA ili tehnologije polimernih membrana u skladu sa korisničkim zahtevima i isporučuju se na pokretnim postoljima kako bi se olakšala instalacija; njihovi kapaciteti proizvodnje se mogu prilagoditi različitim potrebama korisnika, uz čistoću proizvedenog gasa koja može dostići 99.999% čistog azota i sa opsegom kapaciteta od nekoliko desetina litara u minutu do više od 1000 m³ na sat.

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas