Hrana i piće

Sanitizacija okruženja

Prehrambene kompanije moraju definisati i primjeniti programe bezbjednosti hrane zasnovane na principima HACCP, naročito u vezi sa kontrolom proliferacije bakterija, pljesni, gljivica i ostalih mikroorganizama: sanitizacione tehnologije, usluge i proizvodi koje nudi kompanija SOL omogućavaju sprječavanje i kontrolu biološkog rizika u proizvodnim sredinama, uključujući različitu opremu u tim sredinama.

Usluga sanitizacije potiče iz dokaza da rok trajanja namirnica, iako unutar pakovanja sa smješama gasova potvrđenog kvaliteta, može biti izložen riziku ukoliko radna sredina ne zadovoljava higijenske uslove koje predviđa evropska regulativa 852/2004: sanitizovana i kontrolisana sredina omogućava proizvodnju hrane veće bezbjednosti uz izbjegavanje serija koje, ukoliko su proizvedene u lošim uslovima sredine, mogu razviti na primjer pljesni, skratiti rok trajanja i dovesti do visokih rizika koji uzrokuju posljedičnu ekonomsku štetu i srozavanje imidža.

Sanitizacija biocidnim proizvodima u spreju u tečnom stanju koji ne ostavljaju nikakve štetne ostatke u sredini i održavaju sredinu zdravom kroz filtriranje pomoću opreme kompanije SOL omogućava, uz niske investicije i tekuće troškove, održavanje visoko nivoa kvaliteta proizvodnje i bezbjednosti hrane.

Takođe je moguće koristiti ozon kao biocid za održavanje opreme i radnog prostora čistim, za sprječavanje unakrsne kontaminacije hrane i naknadnog rizika pojave bolesti koje se prenose hranom. Stoga, jedna od velikih briga je formiranje biofilmova na opremi za preradu hrane. Biofilmovi su jednostavno slojevi mikroorganizama koji su se čvrsto vezali za površinu, a ukoliko površina nije propisno očišćena i sanitizovana ti mikroorganizmi se mogu nakupiti i formirati biofilmove. Ozon se može koristiti za noževe, testere, radne ploče, prenosne trake i ambalažne materijale.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas