Hrana i piće

Prerada vode - Ozon

Ozon je veoma oksidirajući gas dobijen iz kiseonika primjenom električne energije. On je nestabilni molekul koji teži spontanom raspadu ponovo formirajući kiseonik (vreme poluraspada na 20°C: oko 30 minuta), pa se stoga ne može skladištiti već se mora proizvesti direktno na mjestu upotrebe.

Upotreba ozona proizvedenog od strane kompanije SOL i njegovo uvođenje u vodu pomoću Ecojet® tehnologije visokih performansi garantuje efikasna i konkurentska rješenja za proces dezinfikovanja vode, naročito u slučaju recikliranja, bez proizvodnje ikakvih potencijalno štetnih nusproizvoda ili povećanja saliniteta vode.

Tokom prerade otpadnih voda, SOL ozon omogućuje dezinfekciju, eliminisanje rezidualnih boja, smanjenje bilo kakvog sadržaja surfaktanata ili fenola ili ostalih hemikalija koje se teško suzbijaju bez stvaranja mulja koji se kasnije mora odložiti. U stvari one povećavaju biorazgradivost vode takođe zahvaljujući kiseoniku koji se rastvara u vodi zajedno sa ozonom.

Najsavremenije tehnologije proizvodnje ozona omogućavaju nivoe konverzije čistog kiseonika koji se koristi kao sirovina veće od 16% i efikasnost iskorištenja od skoro 100%: proizvodnja ozona od čistog kiseonika u velikoj mjeri smanjuje ujedno i visinu investicije i potrošnju električne energije u sistemu za proizvodnju ozona u poređenju za sistemima koji koriste vazduh. Specifične karakteristike kiseonika koji nudi kompanija SOL produžavaju vijek trajanja postrojenja zahvaljujući veoma niskom sadržaju vlage koja, ukoliko je prisutna u potencijalno nekontrolisanim količinama, na primjer kada se koristi kompresovani vazduh, može dovesti do čestih kvarova.

Pomoću Ecojet® tehnologije takođe je moguće ponovo iskoristiti, na primjer u postrojenju za prečišćavanje vode, kiseonik koji oslobađa postrojenje nakon rastvaranja i iskorištenja ozona; ovo omogućuje dodatne uštede i povećanje ukupne efikasnosti prerade.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas