Hrana i piće

Prerada otpadnih voda - Ecojet®

Kompanije sa postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, ujedno i sa aktivnim muljem i hemijskim/fizičkim prečišćavanjem, mogu koristiti tehnologije, proizvode i usluge koje nudi kompanija SOL u okviru svoje Ecojet® palete za optimizaciju i povećanje fleksibilnosti rada ovih postrojenja koja često stvaraju probleme koje smo već riješili zahvaljujući znanju i iskustvu kompanije SOL.

Ecojet®, jedan od patenata SOL Grupacije, je jedna od najnaprednijih jedinica za pretvaranje gasa u tečnosti dostupnih na tržištu i zahvaljujući kontinualnim unaprjeđenjima tokom godina i obavljenim studijama, projektovana je i proizvedena tako da garantuje najvišu efikasnost pretvaranja gasa i minimalne troškove rada, izbjegavajući gubitke gasa i organičavajući potrošnju električne energije.

Kod procesa sa aktivnim muljem bakterije koriste kiseonik za uklanjanje prisutnih zagađivača: upotreba čistog kiseonika, umjesto ili uz upotrebu vazduha, upumpanog u vodu pomoću Ecojet® čini kiseonik efektivno dostupnim bakterijama, čak i tokom dugog serijskog rada i uz ekstremno promjenjiva opterećenja zagađivačima, omogućavajući unaprjeđenje rada postrojenja sa velikim količinama biomase.

Kod procesa prerade voda pomoću postrojenja za hemijsku/fizičku preradu, upotreba ugljen-dioksida za kontrolu i snižavanje pH vrijednosti omogućuje dobijanje ljuspica kalcijum-karbonata optimalnih dimenzija za prečišćavanje i sedimentaciju.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas