Hrana i piće

Postrojenja i materijali za distribuiranje i regulisanje gasova odobrenih za upotrebu u prehrambenim proizvodima

Kompanija SOL, preko svojih kompanija u grupaciji, proizvodi i nudi prehrambenim kompanijama komponente proizvodnih postrojenja odobrene za distribuciju, regulaciju i kontrolu gasova dozvoljenih za upotrebu u prehrambenoj proizvodnji: pored ISO 9001 ove komponente su odobrene i u skladu sa EU 1935/2004 (materijali koji dolaze u kontakt sa prehrambenim proizvodima) regulativom.

Gasovi koje isporučuje kompanija SOL i koji se koriste, na primjer, za tehnologije pakovanja ili gaziranja napitaka, se smatraju prehrambenim aditivima ili namirnicama prema važećoj regulativi i odobreni su kao kompatibilni sa hranom od strane kompanije SOL sve do isporuke, u specijalnim kontejnerima, korisnicima a zatim se prenose u ambalaže na proizvodnim linijama sa ventilima, reduktorima pritiska i mikserima koji dolaze u kontakt sa prehrambenim gasovima i ne smiju ugroziti kvalitet niti bezbjednost upotrebe namirnica: ovo su suštinski faktori koji se moraju garantovati prehrambenim kompanijama koje će biti odgovorne za njihovu proizvodnju.

Komponente AliSOL postrojenja koje isporučuje kompanija SOL su certifikovane kao kompatibilne sa hranom, uključujući povezujuće linije, tako da su korisnici sigurni da kvalitet gasa ostaje neizmjenjen sve do tačke njegove upotrebe pa tako ne može biti izvor kontaminacije hrane.

Certifikat može biti dostavljen korisniku uz njegov HACCP priručnik i može se dostaviti njegovim korisnicima na uvid kao garancija visokog kvaliteta i bezbjednosti namirnica.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas