Hrana i piće

Inertizacija u proizvodnji ulja i vina

Izbjegavanje kontakta između ulja i vina i vazduha, odnosno kiseonika sadržanog u vazduhu, nudi velike prednosti u održavanju kvaliteta originalnog proizvoda (vidjeti takođe odeljak AliSOL). Naročito u proizvodnji ulja i vina, upotreba azota ili argona, prehrambenih aditiva koje nudi kompanija SOL, omogućuje, kroz primjenu tehnologija i posebne opreme koja se nudi korisnicima, efikasno uklanjanje kiseonika prisutnog u prostorima na vrhu rezervoara za skladištenje i za izbacivanje kiseonika sadržanog u proizvodu.

Zahvaljujući ovoj tehnologiji kompanije SOL moguće je izbjeći oksidaciju proizvoda, zadržati njen kvalitet i ukus i povećati njegov rok trajanja.

Kako bi ova primjena dobro funkcionisala važno je uvjeriti se da je količina inertnog gasa koji dolazi u kontakt sa prehrambenim proizvodom sve vrijeme konstantna, kroz usluge analize i kontrole koje može da omogući kompanija SOL.

 

Inertizacija u proizvodnji ulja i vina

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas