Hrana i piće

Gaziranje napitaka pomoću CO2

CO2 se uglavnom koristi u sektoru za GAZIRANJE osvježavajućih napitaka, piva i mineralne vode. Neprekidna pažnja koja se daje potrebama industrije bezalkoholnih osvježavajućih napitaka i iskustvo stečeno od strane kompanije SOL u proizvodnji i distribuciji CO2 nivoa kvaliteta za upotrebu u tim napicima, predstavlja osnovu razvoja i artikulacije SOL usluga.

U okviru aktivnosti snabdevanja tečnim CO2 za gaziranje napitaka, kompanija SOL je uspostavila posebnu kontrolu uz primjenu praksi poštovanja ekoloških smjernica, bezbjednosti ljudi i opreme, tako da se kvalitet CO2 kompanije SOL garantuje sertifikatima ISO 22000 i FSSC 22000, što omogućava kompaniji SOL da drži vodeće mjesto na tržištima snabdjevanja ugljen-dioksidom.

Kompanija SOL je u stanju da pruži analitički sertifikat koji dokazuje usklađenost sa svim uslovima iz ISBT specifikacije.

SOL usluge u sektoru napitaka su fokusirane uglavnom na kvalitet i bezbjednost CO2 proizvoda koji se dostavljaju sopstvenim korisnicima, što obuhvata:

  • HACCP plan za CO2 koji se koristi kao E290 za prehrambene proizvode, koji obuhvata mogućnost praćenja proizvoda i kontrolu higijene u čitavom lancu snabdjevanja od proizvodnje do isporuke
  •  Izveštaj ispitivanja serije i sertifikati za CO2 za prehrambene proizvode
  • Kvalifikacije iz ISBT standarda za industriju bezalkoholnih pića uz posebnu klasu kvaliteta za upotrebu u prehrambenim proizvodima (CO2 sastojak)
  • Oprema za distribuciju CO2 u proizvodnji hrane (gasni mješači, cijevi, reduktor pritiska, crijeva)
  • Bezbjednosni list za potencijalne opasnosti i najbolju praksu upotrebe CO2

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas