Hrana i piće

Analiza i kontrola patogenih mikroorganizama - Diatheva komplet

Provjera prisustva patogenih mikroorganizama u namirnicama, na primjer salmonele, je od suštinskog značaja za izbjegavanje problema kontaminacije i izbjegavanje skupih povlačenja proizvoda. Ali klasični mikrobiološki analitički testovi zahtjevaju puno vremena (nekoliko dana) za dobijanje rezultata i zahtjevaju duga vremena skladištenja ili prihvatanje rizika povlačenja proizvoda. Primjenom kompleta Diatheva, kompanije iz SOL grupacije specijalizovane za biotehnološke proizvode, moguće je smanjiti vremena odziva analize potrebnih za detekciju bilo kog patogena na nekoliko sati, čime se nudi brza garancija bezbjednosti upotrebe proizvoda koji se isporučuju.

Komplet je zasnovan na PCR tehnologiji u realnom vremenu koja primjenjuje uobičajenu PCR reakciju za naglašavanje DNK bilo kojih patogenih mikroorganizama prisutnih u hrani u realnom vremenu, ističući ih primjenom posebnih fluorofora koje obavljaju interakciju sa DNK patogena i, pošto su takođe i fluorescentni molekuli, mogu se detektovati i izmjeriti posebnim instrumentom.

Naročito na farmama živine ili za kompanije koje proizvode namirnice od živinskog mesa, a takođe i za laboratorije specijalizovane za mikrobiološke analize, ova tehnologija nudi značajne uštede vremena i novca.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas