Energija i Okolina

Unapređenje performansi postrojenja za biološku preradu - Ecojet®

Postrojenja za preradu otpadnih voda možda neće imati dovoljno kapaciteta ukoliko se potrebe za preradom povećaju: kako bi se izbjegla potreba za povećanjem zapremine rezervoara za biološku oksidaciju, što je veoma zahtjevno, kompanija SOL je razvila nekoliko tehnologija koje omogućavaju postizanje većeg kapaciteta prerade uz iste zapremine, omogućujući preradu više nego dvostruke količine dolaznog organskog otpada.

Saturaciona koncentracija čistog kiseonika u vodi je otprilike pet puta veća nego kiseonika u vazduhu, tako da je moguće zamijeniti tačne koncentracije rastvorenog kiseonika pet puta brže: upotreba čistog kiseonika, efikasno rastvorenog u otpadnoj vodi pomoću Ecojet®, znači da se prerada može učiniti efektivnom. Ecojet® predstavlja paletu proizvoda i usluga zasnovanih na patentu SOL Grupe za preradu voda a posebno za njihovo prečišćavanje; Ecojet postrojenje predstavlja jednu od najnaprednijih jedinica za pretvaranje gasova u fluide dostupnih na tržištu i, zahvaljujući kontinualnom unapređivanju tokom godina i obavljenih studija, projektovano je tako da garantuje najviše performanse prenosa gasa uz minimiziranje tekućih troškova, izbjegavanje otpadnih gasova i ograničavanje potrošnje električne energije.

Ecojet® omogućuje brzo i lako kontrolisano uvođenje čistog kiseonika u rezervoare sa aktivnim muljem ujedno i kod civilnih i industrijskih postrojenja za preradu voda uz efektivno rastvaranje koje je u normalnim slučajevima veće od 95% upotrebljenog gasa. Aktivni mulj zahtjeva neprekidnu dostupnost kiseonika rastvorenog u odgovarajućim količinama za preradu otpadnih voda na optimalan način, dok nedostatak rastvorenog kiseonika utiče na kvalitet prerade i ugrožava njenu efektivnost. Zavidna fleksibilnost Ecojet® tehnologije i dostupnost SOL kiseonika garantuje brz odgovor čak i na nepredviđene promjene u količini zagađivača koji dolaze u postrojenje za preradu i povećava njegov kapacitet iznad opterećenja za koje je postrojenje predviđeno.

Ecojet® može zamijeniti ili se može koristiti paralelno sa tradicionalnim sistemima za oksigenizaciju vazduha a zahvaljujući svojim visokim performansama omogućuje smanjenje investicionih troškova ukoliko je potrebno povećati kapacitet prerade i optimizovati tekuće troškove, čineći ih proporcionalnim opterećenju zagađivačima.

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas