Energija i Okolina

Uklanjanje neprijatnih mirisa

Formiranje neprijatnih mirisa u otpadnim vodama, mulju i kanalizaciji, usljed anaerobnog raspadanja u odsustvu kiseonika, se može javiti ukoliko voda ili mulj u određenim dijelovima postrojenja stoje neki period čime se dozvoljava bakterijskoj flori da koristi rastvoreni kiseonik (akumulacioni rezervoari, duge cijevi za prenos, dijelovi sa naslagama mulja). U tim slučajevima voda ima negativne vrijednosti redukcionog potencijala koji pokazuje da su se stvorili anaerobni uslovi, a to može dovesti do formiranja hemikalija (na primjer H2S) koje mogu imati neprijatan miris.

Kompanija SOL je riješila nekoliko slučajeva problema koji proističu iz ovih uslova preventivnim dodavanjem čistog kiseonika vodi i kanalizaciji neprijatnog mirisa kako bi se izbjeglo stvaranje anaerobnih uslova.

Načini dodavanja čistog kiseonika su ispitani i predloženi uz uzimanje u obzir specifičnih potreba pojedinačnih primjena, koji mogu odstraniti neprijatne mirise sa nekoliko različitih mjesta. Upotreba ove tehnologije kompanije SOL omogućuje ograničavanje ekološkog uticaja postrojenja za rukovanje i preradu otpadnih voda i kanalizacije, uz veoma male intervencije potrebne na postrojenju i veoma niske tekuće troškove, naročito u poređenju sa drugim rješenjima kao što je pokrivanje i izolovanje čitavih dijelova postrojenja.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas