Energija i Okolina

Prerada viška aktivnog mulja

Važna primjena čistog kiseonika koji nudi kompanija SOL je aerobna stabilizacija viška aktivnog mulja u biološkom postrojenju: višak aktivnog mulja ekstrahovanog iz rezervoara za oksidaciju i nitrifikaciju se šalje u posebne rezervoare za preradu tako da su jedini organski supstrat dostupan za hranjenje bakterijske populacije supstance sadržane u mulju. U ovim uslovima se stvara endogeni režim respiracije, tako da bakterijska aktivnost vodi do značajnog smanjenja količine biorazgradivih čvrstih materija inicijalno rastvorenih u mulju, praćenih efektivnom stabilizacijom. Prednost upotrebe čistog kiseonika, u poređenju sa upotrebom vazduha, dolazi i u vidu kraćih vremena prerade što znači i manje postrojenje, i, uz istu zapreminu rezervoara za preradu, veće smanjenje organskog sadržaja a time i manje rezidualnog mulja za odlaganje, i minimalnog uticaja na životnu sredinu, postignutog ograničavanjem emisija gasova iz rezervoara za preradu.

Smanjenje količine rastvorenih biorazgradivih čvrstih materija je generalno 20% za postrojenje koje koristi vazduh, ali može dostići i 40% u postrojenju koje koristi čist kiseonik: glavni razlog je to što, sa čistim kiseonikom, količina gasa koja se unosi je mnogo manja nego pri korišćenju vazduha, tako da se toplota generisana bakterijskom aktivnošću ne gubi putem isparavanja; a kao rezultat temperatura tečnosti se povećava, doprinoseći bakterijskoj aktivnosti.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas