Energija i Okolina

Denitrifikacija otpadnih voda - NAD

Prisustvo visokih nivoa azotnih jedinjenja u otpadnoj vodi, većih od onih potrebnih za balansirani unos aktivnog mulja u odnosu na količinu BOD koje treba preraditi a koje se nalaze u otpadnim vodama iz različitih industrijskih aktivnosti, zahtjeva posebnu preradu i posebno postrojenje za njihovo smanjenje. Upotreba NAD tehnologije, koja koristi tempiranu proizvodnju čistog kiseonika sa Ecojet®, omogućava suočavanje i u mnogim slučajevima rješavanje problema uz ograničene investicije i primjenu postojećih struktura postrojenja za preradu.

Dovoljna količina kiseonika rastvorenog u oksidacionom dijelu postrojenja za preradu, tako da bakterije mogu denitrifikovati rastvorena jedinjenja azota se garantuje većom fleksibilnošću i brzinom rastvaranja Ecojet® tehnologije dok uslovi za denitrifikaciju i uklanjanje ovih jedinjenja u obliku azota se postiže tempiranjem uvođenja kiseonika. Protokoli i metode upotrebe NAD su definisani od strane tehnološke službe kompanije SOL na osnovu posebnih studija i testiranjima na terenu.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas