Hemija i farmacija

Pakovanje u inertnoj i sterilnoj atmosferi

Kompanija SOL nudi paletu tehnologija, proizvoda i usluga za potpuno zadovoljenje različitih zahtjeva farmaceutskih i hemijskih kompanija koje koriste gas pri pakovanju gotovih proizvoda.

Osnovni gas koji se koristi je azot, koji se isporučuje sa farmaceutskim sertifikatom, kojim se obezbjeđuje dugotrajni kvalitet i bezbjednost upakovanog proizvoda. Postrojenja za skladištenje, distribuciju, regulaciju i kontrolu gasa se opremaju, projektuju i proizvode u skladu sa specifičnim potrebama u sektoru, a naročito u pogledu sterilnosti u farmaceutskoj proizvodnji i mogu se periodično održavati i kontrolisati od strane stručnog osoblja, kako bi se obezbjedile visoke performanse tokom dužeg vremena.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas