Hemija i farmacija

Obogaćivanje fermentera kiseonikom

Mnogi procesi koji se primjenjuju u farmaceutskoj i biotehnološkoj industriji zahtjevaju ubrizgavanje kiseonika u uređaje u kojima se obavljaju procesi: tipična aerobna fermentacija, kod koje se inokulisani mikroorganizmi koji proizvode aktivnu osnovu pohranjuju podesno tretiranim i sterilisanim vazduhom radi snabdjevanja kiseonikom potrebnim za održavanje reakcije.

Potrošnja kiseonika varira tokom procesa i dostiže maksimum kada je maksimalna gustina populacije mikroba kompatibilna sa radnim uslovima i sadržajem azota, koja koristi vazduh, nameće ograničenje ujedno i količine kiseonika koja se može prenijeti i maksimalne količine prisutnih organizama, utičući na produktivnost procesa. Kod proizvodnje pjene, koja zavisi od količine korišćenog vazduha, dodatno smanjuje korisnu zapreminu aparature.

Ovi problemi se mogu riješiti pomoću SOL tehnologija za upotrebu čistog kiseonika; pošto je koncentracija zasićenosti čistim kiseonikom u vodi oko pet puta viša od kiseonika u vazduhu, koriste ga za hiper-oksigenizaciju vazdušne struje pomoću tehnologija i postrojenja iz Ecojet® asortimana, omogućavajući višu produktivnost fermentera.

 

Gasovi

Područja primjene

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas