Hemija i farmacija

Ispiranje, hermetizacija i stripovanje

Ispiranje predstavlja operaciju koja koristi transportovani fluid za uklanjanje različitih vrsta supstanci ili zagađivača iz cjevovoda, uređaja ili dijelova postrojenja. Kompanija SOL nudi osnovne tehničke inertne gasove za upotrebu u vidu fluida za čišćenje, na primjer azot, argon i u nekim slučajevima ugljen-dioksid: primjena tehnologije ispiranja a naročito vrsta gasa, pritisak i radni tok i način distribucije gasa za ispiranje u postrojenju se predlažu prema specifičnim potrebama svakog korisnika na osnovu znanja i iskustva koje je kompanija SOL stekla tokom prethodnih godina.

Hermetizacija predstavlja tehniku koja se primjenjuje za garantovanje da je pritisak unutar postrojenja i uređaja viši od pritiska okoline kako bi se osiguralo da fluidi (na primjer vazduh) iz okruženja ne mogu ući u postrojenje ili uređaj, ili kako bi se omogućilo premještanje prisutnih supstanci primjenom pritiska. Azot, argon i u nekim slučajevima ugljen dioksid koriste se za ovu tehnologiju, kojom se garantuje bezbjednost rada i odsustvo atmosferskog kiseonika koji bi oksidacijom mogao dovesti do degradiranja nekoliko karakterističnih proizvoda hemijske i farmaceutske industrije.

Stripovanje ili degazacija se koriste za prebacivanje isparljivijih ili manje rastvorljivih komponenti iz tečne faze u gasovitu fazu kako bi se uklonile neželjene komponente iz određenih proizvoda, vjerovatno i za ponovno iskorišćene tečnosti: na primjer, kiseonik se može ukloniti iz tečnosti unosom mjehurića intertnog gasa kao što su azot ili argon pomoću SOL tehnologije i uređaja, kako bi se izbjegla bilo kakva oksidacija.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas