Hemija i farmacija

Eliminisanje VOC emisija i generisanje razrjeđivača

Proizvodnja hemijske i farmaceutske industrije koristi razrjeđivače i nestabilna hemijska jedinjenja koja se mogu pronaći u izlaznom otvoru za vazduh: strogi propisi o emisijama ovih jedinjenja u životnu sredinu i mogućnosti njihove ponovne upotrebe ukoliko se mogu sakupiti uz dovoljan stepen čistoće su doveli do širenja RecSOLv tehnologije, zasnovane na upotrebi hladnoće sadržane u tečnom azotu i njegovih karakteristika kao intertnog gasa. Ovo je savremeno rješenje za preradu vazdušnih emisija koje zadovoljava najstrožije uslove zaštite životne sredine.

U zavisnosti od vrste i koncentracije jedinjenja koje treba eliminisati i ukupnih količina izduvnih gasova koje treba obraditi, RecSOLv se može koristiti sa kriogenim eliminatorima koji rade direktno sa tečnim azotom ili sa apsorberima aktivnog ugljenika koji akumuliraju supstancu koju treba ukloniti i koriste gasoviti azot za skidanje i kanalisanje.

Fleksibilnost RecSOLv procesa obezbjeđuje rad postrojenja od minimalnog protoka do maksimalnog potencijala, uz pravilno rukovanje aspiracionim i termostat sistemom koji su konfigurisani tako da odgovaraju različitim uslovima uz kontinualnu regulaciju čime se garantuje tačna količina toplotnog prinosa a time se obezbjeđuje proporcionalna potrošnja azota u odnosu na količinu tretiranih emisija.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas