Enermix Comfort Linija

Enermix, kompletna paleta tehničkih gasova za najbolje performanse kod sječenja i zavarivanja. COMFORT LINIJA, garancija dokazanog i proizvoda visokih performansi. Iskustvo sticano 90 godina upotrebljeno u najsavremenijim primenama.

 

Enermix C

Zaštitna smješa za ručno i automatsko GMAW zavarivanje ne-legiranog i nisko-legiranog čelika, prije svega na metalnim limovima srednje debljine.

Enermix M

Karakteristike:

- podesno za zavarivanje čvrstim i obloženim žičanim elektrodama

- takođe podesno za impulsno elektrolučno zavarivanje

- upotrebljivo na svim pozicijama

- dobra stabilnost električnog luka

- dobra penetracija

- dobra estetika.

Enermix BS

Smješa za GTAW zavarivanje duplex i super-duplex čelika.

Takođe se koristi za povratnu zaštitu kod zavarivanja auteničnih nerđajućih čelika koji nisu stabilizovani titanijumom.

Enermix OX

Zaštitna smješa za GMAW zavarivanje nerđajućeg čelika, prije svega na tankim limovima.

U poređenju sa Ar/CO2 smješama, sprej električni luk se može postići sa manjom strujom.

Karakteristike:

- podesan kod svih sprej elektrolučnih zavarivanja.

- dobra stabilnost električnog luka

- dobra brzina zavarivanja

- nema prskanja

- glatka, ravna linija zavarivanja

- manji rizik od zasjeka

- manje štetnih dimova.

Sigurnosni listovi

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas