PRIRODNI RASHLADNI FLUIDI

Prirodni rashlađivači su ekološka alternativa za freon i imaju veoma nizak ekološki uticaj uz minimalne vrijednosti ODP-a (Potencijal oštećenja ozona) i GWP-a (Potencijal globalnog zagrijavanja), ne oštećuju ozonski omotač a njihov doprinos globalnom zagrijavanju je ispod limita definisanih Kjoto protokolom.

Prirodni rashlađivači, pošto su prirodni gasovi, spadaju u šire znanje kompanije SOL, koja je specijalizovana za rukovanje gasovima pod visokim pritiskom koji mogu biti i toksični ili zapaljivi.

Prirodni rashlađivači su podjeljeni u tri grupe:

Amonijak (R717)

Amonijak je prirodni rashlađivač, poznat po svojim veoma visokim performansama u rashladnim ciklusima. Koristi se u rashladnoj industriji od 1930-ih godina, ima veoma nisku tačku ključanja i visoku energetsku efikasnost, zahvaljujući prije svega veoma visokoj latentnoj temperaturi isparavanja.

Za razliku od svojih odličnih rashladnih svojstava, amonijak je toksičan za čovjeka i zapaljiv, a nije kompatibilan sa strujnim kolima od bakra. Kako bi se zaobišli ovi problemi koriste se postrojenja sa sekundarnim fluidom, čime se izbjegava direktna ekspanzija, u kombinaciji sa glikolnom vodom ili ugljen-dioksidom. Kompleksnost ovih postrojenja podrazumeva upotrebu amonijaka u velikim industrijskim postrojenjima ili supermarketima i sportskim objektima.

Ugljen dioksid R744

Ugljen dioksid predstavlja referencu za izračunavanje GWP i po tom pitanju je izuzetno povoljan za životnu sredinu po pitanju globalnog zagrijavanja i nema nikakav uticaj na ozonski omotač, a u prošlosti je sveobuhvatno korišćen do pojave CFC-ova i HCFC-ova (koji se danas više ne smiju koristiti).

Karakteristike ugljen dioksida, pored dobrog prenosa toplote, posjeduju visok kapacitet volumetrijskog hlađenja, što omogućava njegovu upotrebu u kompresorima male zapremine, i odličnu termodinamičku efikasnost pri niskim i srednjim temperaturama. Specifičnost ugljen dioksida u odnosu na ostale rashlađivače je to što su neophodna specijalno projektovana postrojenja za njegov dijagram stanja (P/T).

Nije otrovan niti zapaljiv, nije zaštićen patentom i nema ograničenja njegove upotrebe širom svijeta, a to su sve faktori koji čine troškove proizvodnje i distrubucije niskim u odnosu na ostale rashladne gasove.

Ugljovodonici

Poput amonijaka, ugljovodonici su se široko koristili do pojave CFC-ova i HCFC-ova, ujedno i u kućnim i industrijskim postavkama. Danas su ponovo veoma interesantni, pošto ne sadrže ni fluor ni hlor, i nisu štetni po životnu sredinu: skoro svi kućni frižideri koji trenutno postoje na tržištu koriste ugljovodonike.

Upotreba ugljovodonika za hlađenje nudi veliku prednost, pored svojih odličnih svojstava prenosa toplote, time što omogućujr upotrebu mineralnih ulja, a time se izbjegavaju problemi vlage povezani sa upotrebom sintetičkih lubrikanata.

Štetnost današnjih postrojenja koja koriste ugljovodnike je veoma niska, zahvaljujući manjoj količini HC prisutnih u uređajima i odredbama regulative EN378.

 

Tabela primjene

Application table

ASHRAE zakon

Klimatizacija

Komercijalne rashladne primjene

Industrijske rashladne primjene 

Toplotne pumpe

Rashlađivači

Rashladni transport

R717 Amonijak

 

 

 

 

R744 ugljen dioksid

 

 

HC

R32 difluorometan  

R290 Propan

R600 Normal-butan

R600A Izo-butan

R-E170A Dimetiletar

R170 Etan

 

Sigurnosni listovi

Tehnologija
Područja primjene
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas