90 godina iskustva u proizvodnji i distribuciji gasova u cilju stvaranja lakše i bezbjednije radne sredine za naše korisnike. Gas iz vazduha, naslage ili sinteza: bez obzira na izvor, kompanija SOL može ponuditi gasove veoma visokog kvaliteta, u konstatnim i pouzdanim količinama, garantujući kontrolu nečistoća sve do reda „milijarditih delića“ (parts per billion - ppb).
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas