Odricanje

Pravne napomene

O informacijama na ovoj stranici

Tekstovi, informacije i drugi podaci objavljeni na ovoj stranici, kao i linkovi ka drugim stranicama su čisto informativne prirode i u potpunosti su nezvanični.
SOL Grupa ne preuzima odgovornost za eventualne greške ili propuste bilo koje vrste, niti za bilo kakvu štetu - direktnu, indirektnu ili slučajnu - koja može da proizađe iz pristupa sadržaju i njegove upotrebe, kao ni za štetu koja može da nastane kao posljedica prenosa ili upotrebe sadržaja sa drugih internet stranica.