SOL za Zdravstvo

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

Medicinski uređaji

Kompanija SOL je bila prva kompanija koja je, 1998. godine, dobila sertifikat  za svoj sistem Upravljanja kvalitetom, bezbjednošću i zaštitom životne sredine, koji danas odgovara UNI ISO EN 13485:2004, za projektovanje, izgradnju i tehničko upravljanje postrojenjima za centralizovanu distribuciju medicinskih gasova i medicinskih uređaja.

Danas SOL Grupa projektuje, izgrađuje, pruža i upravlja širokom paletom medicinskih uređaja, sa CE oznakom u skladu sa direktivom 93/42/CE, od najjednostavnijih do tehnološki najnaprednijih: centralizovanih postrojenja za distribuciju medicinskih gasova, endokavitarnu aspiraciju i za evakuaciju anestetičkih gasova, postrojenja za proizvodnju medicinskog vazduha i vakuuma FU kvaliteta na licu mjesta, kriogenih vodova za distribuciju tečnog azota i kriobioloških prostorija po sistemu ključ u ruke, uređaja za administriranje lekova, uređaja za pružanje medicinskih gasova u hitnim slučajevima, prateće opreme i potrošnog materijala.

 

Medicinski uređaji