Specijalni Gasovi

Specijalni Gasovi

Kompanija SOL primjenjuje osnove iz svog znanja stečenog kroz istraživanja, dijeli svoje razvojne ciljeve i metode potrebne za formulisanje novih proizvoda i konfigurisanje sve efikasnijih usluga.

Naši čisti i specijalni gasovi i smješe se proizvode primjenom najboljih dostupnih tehnika, kako bismo garantovali njihov nezamjenljiv kvalitet i pouzdanost bez kompromisa.

Naša ponuda nije ograničena na isporuku gasova, već se odnosi i na usluge, postrojenja, opremu i uređaje kojom se omogućuje korisnicima da rade na efikasan i bezbjedan način.

 

Sektori primjene

 Istraživački centri i univerziteti
Generalno zainteresovani za gasove nosioce visokog stepena čistoće za gasnu hromatografiju, kalibraciju instrumenata i gasna jedinjenja koja se koriste kao preduslovi u reakcijama hemijske sinteze.

Hemijska i petrohemijska industrija
Gasovi za transport i kalibraciju (baždarenje) i smješe za kalibraciju instrumenata koji se koriste za kontrolu procesa i atmosferskih emisija.

Bolnički objekti
Proizvodi i smješe za laboratorijsku analizu i podršku u dijagnostičkim procesima.

Sektori visokog tehnološkog sadržaja
Za auto-moto, elektronsku i industriju obnovljivih izvora energije, doprinos tehničkih gasova je fundamentalan za inovacije u proizvodnim procesima.

 Farmaceutska industrija

Gasovi farmaceutskog kvaliteta sa kontrolisanim i sertifikovanim lancom proizvodnje: usluge validacije postrojenja i procesa.

Praćenje životne sredine
Gasovi i multikomponentne smješe za kontrolu emisije.

 

Gasovi

U centrima za čiste gasove i specijalne smješe kompanija SOL proizvodi:

Pojedinačne gasove
Gasove čistoće do 99.9999 %

Standardne smješe
Smješe unapred definisanog sastava, dostupne na zalihama i praćene deklaracijom o usklađenosti čitave serije sa propisima.

Specijalne smješe
Slično standardnim smješama, ali bez unaprijed određenog sastava.

Sertifikovane smješe
Smješe bez unaprijed definisanog sastava praćene sertifikatom pripreme.

Visoko-precizne smješe
Ovo je sam vrh proizvodnog asortimana kompanije SOL.

One se pojedinačno analiziraju i sadrže komponente u koncentracijama, analitičkim tolerancijama i tolerancijama punjenja na višem nivou u odnosu na ostale vrste smješa.

Usluge

Kompanija SOL nudi posebno projektovana rješenja za aktivnosti vezane za upotrebu gasa:

 • Usluge konsaltinga, projektovanja i izgradnje postrojenja za skladištenje i distribuciju gasa.
 • Isporuka generatora čistih gasova za laboratorije.
 • Inženjerska podrška za optimizaciju postojećih i novih postrojenja.
 • Usluge dopune tečnog azota, argona i helijuma.
 • Upravljanje uslugama rukovanja gasova (TGM). Ovo je najkompletnija usluga usmjerena na korisnike i pruža jedinstveni interfejs za aktivnosti povezane sa upotrebom tehničkih, čistih i specijalnih gasova:
  • Povezivanje boca (cilindara) na distributivne stanice i rezervoare.<
  • Praćenje potrošnje i planiranje optimalnih rezervi.
  • Upravljanje redovnim i vanrednim održavanjem.
  • Kontakt servis, takođe 24/7 sa hitnim intervencijama.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas