Hrana i piće

Gasovi, tehnologije i usluge za sektor proizvodnje hrane i pića

Garantovanje kvaliteta i bezbjednosti prehrambenih proizvoda

Privredni subjekti iz prehrambenog sektora moraju odgovoriti na zahtjeve potrošača proizvodima čije su karakteristike sve više orijentisane ka prirodnim svojstvima, svježini i bezbjednosti hrane, bez zanemarivanja aspekata kao što su dostupnost, asortiman, podesnost i praktičnost.

Kompanija SOL nudi svojim korisnicima rješenja skrojena prema njihovoj mjeri, istovremeno sarađujući sa njima u proizvodnim aktivnostima, sa ciljem unaprjeđenja standarda kvaliteta njihovih proizvoda. Namirnice se mogu zamrzavati tečnim azotom ili ugljen dioksidom, pakovati u modifikovanim i kontrolisanim sredinama sa azotom i ostalim gasovima: na taj način se čuva izgled i ukus tih namirnica. Sadnice i biljke se u plastenicima tretiraju atmosferom bogatom ugljen-dioksidom kako bi se ubrzao i unapredio njihov razvoj. Riba se intenzivno uzgaja zahvaljujući upotrebi kiseonika. Začini i kafa se mogu podvrgnuti mljevenju na veoma niskim temperaturama pomoću tečnog azota, kako bi se sačuvala njihova aroma i kvalitet. Gasovi koje nudi kompanija SOL i takođe aparature i postrojenja za distribuciju gasa, su sertifikovani za upotrebu sa namirnicima u skladu sa evropskim propisima.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas