Proizvodnja metala

Proizvodnja čelika (od sirovog gvožđa – visoke peći)

Primjene i tehnologije razvijene od strane kompanije SOL za ovaj sektor , gasovi i ponuđene usluge omogućuju povećanje kvaliteta vaših proizvoda na bazi efikasnosti vaših proizvodnih procesa, uz ograničavanje njihovog uticaja na životnu sredinu.

 

Proizvodnja čelika (od sirovog gvožđa – visoke peći)
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas