Hemija i farmacija

Polimeri

Ponuda kompanije SOL obuhvata tehničke primjene koje koriste gasove sertifikovane čistoće za zadovoljenje različitih potreba u ovom sektoru. Kako bi zaokružila svoje usluge, kompanija SOL može isporučiti kompletnu liniju uređaja i postrojenja za upravljanje i optimizaciju različitih procesa.

Polimeri
Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas