Naši proizvodi i usluge

Naši proizvodi i usluge za industriju

Proizvodi i usluge kompanije SOL namjenjeni su zadovoljenju potreba industrijskih korisnika. Tečni i komprimovani gasovi, ali takođe i tehnološke usluge i prateći pribor kao i najbolja oprema za bezbjednu upotrebu gasova.