SOL za Zdravstvo

Tehnologije i usluge za zdravstveni sektor

Farmaceutski sistem

Usluge usmjerene na medicinske gasove, razvijene za njihovu proizvodnju na licu mjesta, mogućnost praćenja lijekova, kontrola kvaliteta sve do administracije, uz modularna i posebno krojena rješenja, projektovana za zadovoljenje svakodnevnih radnih, upravljačkih ili računovodstvenih potreba koje proizilaze iz potrebe za neprekidnim napredovanjem i poštovanjem zakonskih uslova.

Od isporuke medicinskih gasova i dostupnosti povezanih medicinskih uređaja, uz širok raspon prateće opreme i potrošnog materijala za jednokratnu i višekratnu upotebu, do komplementarnih usluga podrške za kontrolu kvaliteta, puštanje u rad, rukovanje, kalibraciju i održavanje aparata i postrojenja, uz implementaciju mjera potrebnih za obezbeđivanje neprekidne dostupnosti terapije: kao suštinska garancija za medicinska sredstva koja spasavaju život u bolnicama „visokog nivoa zdravstvene njege“.

Diferencirani i specifični kursevi obuke za sve profesionalne aktere u bolnicama, koji se nude kao obuka u mjestu stanovanja ili na daljinu, organizovana od strane instruktora kvalifikovanih u skladu sa ECM standardima, za jedini prihvatljivi rezultat: obuka kao dobitna kombinacija za unapređenje bezbjednosti.

 

Farmaceutski sistem