Oprema i potrošni materijali za prehrambene primjene

Oprema i potrošni materijali za prehrambene primjene

Kompanija SOL može ponuditi korisnicima iz prehrambenog sektora opremu i materijale za upotrebu u prehrambenoj industriji, zahvaljujući stručnosti stečenoj u rukovanju prehrambenim gasovima u vodećim kompanijama u Italiji i Evropi.

Kompanija SOL kombinuje proizvodnju materijala za prehrambenu upotrebu sa sposobnošću projektovanja i izgradnje cjevovoda za distribuciju prehrambenih gasova i njihove certifikacije u skladu sa važećim propisima, tako da njeni korisnici mogu biti sigurni da mogu koristiti gas u proizvodnji i pakovanju hrane bez rizika po zdravlje potrošača.

Kada se prehrambeni gasovi koriste u kriogenom obliku (azot i ugljen dioksid) za zamrzavanje i hlađenje prehrambenih proizvoda, kompanija SOL može ponuditi svojim korisnicima inovativna tehnološka rješenja koja omogućuju optimizaciju potrošnje energije, smanjuju tekuće troškove i unapređuju kvalitet proizvoda. Među opremom koju kompanija SOL može ponuditi svojim korisnicima kako bi zadovoljila njihove poterbe za hlađenjem i zamrzavanjem (ormani, tuneli, mešalice, itd.), tuneli za zamrzavanje sa „azotnom oštricom“ patentirani od strane kompanije SOL i testirani od strane nezavisnog tijela za sertifikaciju ,ocjenjeni su kao oprema za zamrzavanje prehrambenih proizvoda najboljih performansi, u odnosu na svu opremu predstavljenu proteklih godina.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas