Enermix Premium Linija

Naziv proizvoda

Enermix. Kompletna linija tehničkih gasova za najbolje performanse kod sječenja i zavarivanja. PREMIUM LINIJA, najkvalitetniji proizvodi za najbolje performanse. Iz istraživačkih i razvojnih aktivnosti kompanije SOL proistekle su binarne, tercijarne i kvaternarne smješe specijalno razvijene za svaku specifičnu primjenu.

 

Enermix AX

Zaštitne smješe za ručno i automatsko MAG zavarivanje nelegiranog i nisko-legiranog čelika, prije svega na limovima srednje debljine.

Enermix M

Karakteristike:

- dobre performanse kod impulsnog elektrolučnog zavarivanja

- velika brzina stvaranja naslaga

- odlična stabilnost električnog luka

- odlična penetracija

- odlična estetika

- manje dimova kod zavarivanja pomoću obloženih elektroda sa metalnim jezgrom.

Enermix H

Smješe za ručno i automatsko GTAW zavarivanje austeničnog nerđajućeg čelika, nikla i legura na bazi nikla. Takođe su podesne kao zaštitni gasovi za plazma zavarivanje i sječenje visoko-legiranog nerđajućeg čelika.

Karakteristike:

- dobra brzina zavarivanja

- dobra penetracija

- dobra estetika zavarene šare (smanjena oksidacija).

Enermix NH

Smješa gasova za povratnu zaštitu (back shielding) kod zavarivanja austeničnih nerđajućih čelika koji nisu stabilizovani titanijumom.

Enermix 3

Inertne smješe za GTAW zavarivanje obojenih metala i legiranog ili nelegiranog čelika. Kod GMAW zavarivanja Enermix 3 smješe se koriste za legure aluminijuma, bakra i nikla. Takođe se preporučuju kao plazma gasovi za zavarivanje aluminijuma, nikla i njihovih legura. Podesne za elektrolučno lemljenje obloženog i neobloženog čelika.

Karakteristike:

- može se koristiti na tankim limovima

- velika brzina zavarivanja

- dobra penetracija

- olakšava stvaranje električnog luka

- smanjenje poroznosti i dejstva ozona.

Sigurnosni listovi

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas