HFC RASHLADNI GASOVI

Freoni ili hidrofluorougljenici (HFC) predstavljaju najšire korišćene rashladne gasove na današnjem tržištu. Zamijenili su hlorofluorougljenike (CFC) i hidrohlorofluorougljenike (HCFC) koji oštećuju ozonski omotač.

SOL u svom katalogu ima široku paletu freona za širi spektar primjena i za zadovoljenje većine posebnih zahtjeva od korisnika.

Ažuriranje nove EU F-GAS regulative

Evropska regulativa 2037/2000, integrisana sa evropskom regulativom 1005/2009, je stupila na snagu 1. januara 2010. godine i zabranjuje prodaju HCFC rashladnih gasova (npr. R-22), koji oštećuju ozonski omotač. Proširenje upotrebe regenerisanih HCFC je bilo dozvoljeno do 31. decembra 2014. godine.

Evropska regulativa, poznata kao F-GAS”, 517/2014, je stupila na snagu 9 juna 2014. i počela je sa primjenom od 1. januara 2015. Predvidjela je progresivno smanjenje rashladnih gasova izazivača efekta staklene bašte na bazi fluora, koji imaju visok potencijal vezan za globalno zagrevanje (GWP) u korist više održivih gasova.

Smanjenje je programirano zajedno sa mehanizmom koji je dodjeljivao odobrene kvote HFC gasova na tržištu, koje će biti smanjivane vremenom, sa ciljem da se do 2030. godine, svedu na 21% od količine prodate 2015. godine.

Ova regulativa takođe zabranjuje HFC sisteme u hermetički zatvorenim kućnim i komercijalnim primjenama kao što su frižideri, zamrzivači i mobilni sistemi za klimatizaciju;

  • od 1. januara 2015. za kućne aparate (frižidere i zamrzivače) koji koriste HFC gasove, sa GWP (potencijalom globalnog zagrijavanja) većim od 150;

  • od 1. januara 2020. za frižidere i zamrzivače za komercijalnu upotrebu sa GWP jednakim 2500 ili većim;

  • od 1. januara 2022. za frižidere i zamrzivače za komercijalnu upotrebu sa GWP jednakim 150 ili većim;

  • od 1. januara 2020. za pokretne klima uređaje za kućnu upotrebu koji koriste HFC gas sa GWP jednakim 150 ili većim;

  • od 1. januara 2025. za sisteme monosplit klimatizacije koji sadrže manje od 3 kg gasa izazivača efekta staklene bašte na bazi fluorida, koji sadrži ili čije operacije zavise od gasa izazivača efekta staklene bašte na bazi fluorida sa GWP jednakim ili većim od 750.

Kompanija SOL nudi kao alternativna rješenja za gasove na bazi fluorida sa visokim GWP (kao što su R-23,R-508, R-507 ili R-404) za nova postrojenja ili nadogradnje postojećih postrojenja, prirodni rashladni gas ili gas sa skoro nultim efektom staklene bašte (HFO).

Application table

ASHRAE zakon

Klimatizacija

Komercijalne rashladne primjene

Industrijske rashladne primjene 

Toplotne pumpe

Rashlađivači

Rashladni transpor

R134a

 

R404a

 

 

 

R407c

 

 

 

R410a

 

 

 

R417a

 

 

 

 

 

R417b

 

 

R507

 

 

 

 

R508a

 

 

 

 

 

 

Sigurnosni listovi

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas