Mogućnost praćenja

U sektorima zdravstvene zaštite i prehrambene proizvodnje, mogućnost praćenja predstavlja suštinsku opciju koja garantuje krajnjim korisnicima maksimalne bezbjednosne standarde i poštovanje zakonskih uslova. Kompanija SOL poseduje sofisticirani sistem praćenja proizvoda i kontejnera koji omogućuje praćenje bilo koje aktivnosti koja se obavlja tokom čitavog radnog ciklusa proizvoda, kao i ljudske resurse i resurse kompanije koji su obavljali interakciju sa proizvodom.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas