Daljinski nadzor

Pouzdanost isporuka je važna za naše korisnike, pa kompanija SOL nudi najveći mogući kontinuitet svojim sistemom daljinskog nadzora i prikaza stanja kriogenih rezervoara. Potpuno samostalno i iz bilo koje tačke pristupe, korisnik može pratiti glavne parametre. Sistem upozoravanja direktno upozorava centre kompanije SOL koji se bave nabavkama o potrebi nabavke dodatnih količina proizvoda.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas