Pokretni kontejneri

Pokretni kontejneri su prema definiciji, prvi izbor u uslovima fleksibilnosti i dostupni su u najrazličitijim formama i tehnologijama koje nudi kompanija SOL, omogućavajući zadovoljenje bilo koje potrebe korisnika.

Cilindri (boce)

Pokretni sud u punom smislu riječi, podesan je za korisnike sa niskom i srednjom potrošnjom. Idealan za čuvanje različitih proizvoda u zalihama, koji se mogu iskoristiti s vremena na vrijeme prema potrebama procesa. Kapacitet naših boca se kreće u opsegu od 0.5 L do 50 L, u zavisnosti od toga za šta se koriste. Boce koje SOL nudi svojim korisnicima su odobrene za upotrebu pod pritiskom do 300 bara kako bi se maksimizirao kapacitet , smanjila zapremina i učestanost zamjena boca.

Baterije (grupe) boca

Za primjene kod potrošača sa srednjom-visokom potrošnjom gasa, kompanija SOL nudi baterije sa šest, devet, 12 ili 16 boca, kao i  horizontalne baterije sa do 90 boca.

Prikolice sa horizontalnim dugima bocama – “trejleri”

Kada je potrošnja veoma visoka, za gasove koji se ne mogu koristiti kriogeno kao što je vodonik ili za privremene i mobilne primjene kada kriogeno postrojenje nije moguće, rješenje u vidu prikolice sa horizontalnim dugim bocama je najpodesnije.

 

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas