Kriogeni kontejneri

Posude “Dewars”

Kada su praktični zahtevi za mobilnošću i fleksibilnošću visoki a primjene zahtjevaju upotrebu kriogenih fluida, najpodesnije rešenje je posuda “dewar”. Ova posuda omogućavaju skladištenje kriogenih tečnih gasova na duži rok, pod pritiskom ili na atmosferskom pritisku, u veoma malim količinama koje variraju od nekoliko litara do 1 m³.

Rezervoari

Kriogeni rezervoari omogućavaju skladištenje velikih količina gasa u kriogenom obliku. Oni su u suštini napravljeni od dvije posude, jedne unutar druge. Na ovaj način formira se međuprostor koja izoluje gas od spoljašnje sredine. Prema potrebama, proizvod se može crpiti u gasovitom ili tečnom stanju.

Sol za industriju
Želite da saznate više?
Kontaktirajte nas